Gestió i tractament d’aigües residuals

Sota el títol Gestió i tractament d’aigües residuals trobem un llibre que pretén ser una guia útil per a la comunitat que es mou a l’entorn de la gestió i tractament d’aigües residuals. El document es troba estructurat en 5 capítols, el primer dels quals és una presentació de la problemàtica associada a les aigües residuals, així com de les possibles actuacions a portar a terme per a solucionar aquesta qüestió. Ja entrant en la matèria trobem els capítols 2 i 3 on es descriu en detall el sistema de clavegueram i les diferents tecnologies de depuració disponibles. No més important que el disseny d’un sistema de sanejament, és la seva gestió, i per aquest motiu en el capítol 4 s’hi recullen les pautes bàsiques d’operació i manteniment. Finalment, el darrer dels capítols contempla el destí final de les aigües ja depurades: el medi receptor o bé la reutilització d’aquestes.

L’edició electrònica del llibre, publicada el 2007 pel Servei de Publicacions de la Universitat de Girona, és d’accés lliure i gratuït.

Year:2007
Authors:Maria Dolors Balaguer, Maria Àngels Puig, Miquel Salgot, Miquel Sànchez-Marrè, Clàudia Turon
Reference:Universitat de Girona, Servei de Publicacions, 1a edició, edició electrònica, ISBN: 978-84-8458-260-1
Link:Edició electrònica del llibre